Επισκόπηση έργου

Tίτλος έργου: «Ανάπτυξη ενός καινοτόμου ευρωπαϊκού μοντέλου Αθλητικής Κηδεμονίας για διπλή σταδιοδρομία των αθλητών"

Ακρωνύμιo: "ESTPORT"

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από τηn Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρόγραμμα ERASMUS +, και κεφάλαια της ΕΕ για τον Αθλητισμό,τη Νεολαία και τον Εθελοντισμό.

Αριθμός έργου: 557 204-ΕΛΚ-1-2014-1-ES-SPO-SCP

Περίοδος έργου: 01/01/2015 - 30/06/2017, 30 μήνες

Ανάδοχος και Συντονιστής: UCAM Καθολικού Πανεπιστημίου της Μούρθια, Ισπανία - UCAM Universidad Catolica San Antonio de Murcia

Συνεργάτες:

Πανεπιστήμιο της Μάλτας, MT - L-Universita ta Μάλτα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, GR - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο της Ρώμης, IT - Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Πανεπιστήμιο στο Λιντς, Ηνωμένο Βασίλειο - Leeds Trinity University

Europa Κοινότητα Ltd., UK

Η γενική ιδέα του έργου είναι η συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού για επαγγελματίες αθλητές και η δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των πανεπιστημίων που συμμετέχουν και άλλων μερών που σχετίζονται με την ανάπτυξη του αθλητισμού, συνδέοντας τα σε ένα «φροντιστήριο» αθλητών ώστε να μπορούν οι ίδιοι να συνδυάσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Για να γίνει αυτό, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού μοντέλου «Αθλητικής Κηδεμονίας» στα Πανεπιστήμια που θα επιτρέψει σε υψηλού επιπέδου φοιτητές-αθλητές να αναπτύξουν περαιτέρω τη διπλή σταδιοδρομία τους σε όλη την Ευρώπη. Ο απώτερος στόχος είναι να διευκολύνει, μέσω της Αθλητικής Κηδεμονίας, την ένταξη των αθλητών μέσα στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου, διατηρώντας τις επιδόσεις της αθλητικής σταδιοδρομίας τους. Η υλοποίηση αυτού του έργου θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της χρηστής διακυβέρνησης στον τομέα του αθλητισμού, με την ενίσχυση της ακαδημαϊκής ανάπτυξης των αθλητών υψηλού επιπέδου από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, προκειμένου να καταστεί δυνατή συνυπαρξη μεταξύ των αθλητικων δραστηριοτήτων και της επαγγελματικής κατάρτισης και, και διασφαλίζοντας ότι θα προσφέρεται ποιοτική εκπαίδευση σε αθλητές υψηλού επιπέδου, παράλληλα με την αθλητική τους κατάρτιση και την σταδιοδρομίας τους.

Οι απαιτήσεις που τίθενται για τους μαθητές / αθλητές στο σύγχρονο κόσμο του αθλητισμού είναι τέτοιες ώστε να πρέπει να αφιερώσουν τον εαυτό τους όλο και περισσότερο προς την επίτευξη της αριστείας. Αυτό συνεπάγεται άμεσα ότι ο χρόνος των περισσότερων αθλητών είναι αφιερωμένος στην ανάπτυξη της αθλητικής τους καριέρας, με πολύ λίγο χρόνο για να αναπτυχθούν άλλες πτυχές της ζωής τους εκτός του αθληματός τους. Σχετικά πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη πρωτοβουλίες που ευνοούν το συνδυασμό ακαδημαϊκών και υψηλού επιπέδου αθλητικών δραστηριοτήτων. Η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτές τις πρωτοβουλίες ήταν η αναγνώριση της αύξησης των πιέσεων που οι φοιτητές-αθλητές έχουν να αντιμετωπίσουν, προκειμένου να εξισορροπήσουν τις ακαδημαϊκές και αθλητικές τους δεσμεύσεις. Το να ειναι καποιος σπουδαστης-αθλητής έχει γίνει ολοένα και πιο απαιτητικό σε μια εποχή όπου η ποσότητα των προπονήσεων και η συχνότητα των διοργανώσεων έχουν σαφώς ενταθεί. Δεν είναι ασυνήθιστο για ένα μαθητή-αθλητή να προπονείται για 30 ώρες την εβδομάδα. Σε συνδυασμό με ένα χρονοδιάγραμμα πλήρους απασχόλησης σπουδών, ο φόρτος εργασίας μπορεί εύκολα να φτάσει τις 40-50 ώρες την εβδομάδα. Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στον τρόπο ζωής του αθλητή από την άποψη της διαχείρισης του χρόνου, της απαιτούμενης προσπάθειας και της αφοσίωσης για την εκπλήρωση του ρόλου του, τόσο ως φοιτητή οσο και ως αθλητή. Μερικά πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές-αθλητές τους και έχουν λάβει ορισμένα μέτρα για τη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας. Όσον αφορά τις δυσκολίες να εναρμονιστούν τα μαθήματα και ο αθλητισμός, μπορούμε να εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα:

Η αθλητική δραστηριότητα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς χρειάζεται χρόνος για να επιτευχθούν με επιτυχια τα καθηκόντων μάθησης, τα οποία απαιτούν την εφαρμογή πρόσθετων δράσεων για να μειωθεί αυτή η αρνητική επίδραση

Οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην εναλλαγή μεταξύ των ακαδημαικών και των αθλητικων υποχρεώσεων είναι η η ανάγκη να ανταποκριθουν στις ημερομηνίες των εξετάσεων, η μεθοδολογική προσαρμογή ή το σύστημα αξιολόγησης,η μειονεκτική συνεργασία με συμμαθητές και το δικό του στρες που δημιουργείται από αυτή τη διπλή δραστηριότητα.

Η απόκτηση των στρατηγικών μάθησης για τη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης λογίζεται ως μέτρο για την αντιστάθμιση του περιορισμένου χρόνου που διατίθεται στον φοιτητή-αθλητή για μελέτη, ιδιαίτερα κατά τη στιγμή του ακαδημαικού εξαμήμου, όταν η αθλητική δραστηριότητα είναι έντονη.

Οι μαθητές δίνουν μεγάλη σημασία στην εικονικούς πόρους (αίθουσες διδασκαλίας, e-mail, κλπ) κατα την εκπαιδευτική διαδικασία, διότι επιτρέπει την παρακολούθηση των μαθημάτων, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους όταν αυτη είναι δύσκολη, γιατί πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον υψηλό αθλητισμό ανταγωνισμό.

H βελτιστοποίηση των προ-πανεπιστημιακών πληροφοριών, είναι ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να δωθεί προσοχή, μιας και κατά τη στιγμή της φοίτησης στο πανεπιστήμιο, οι σπουδαστές έχουν μόνο γενικές ακαδημαϊκές πληροφορίες (πτυχία, σημειώσεις, εργασίες, κλπ). Σε αυτό το πλαίσιο, ειναι εμφανής η ανάγκη για πιο εκτεταμένες και ακριβείς πληροφορίες, που αφορούν άλλες πτυχές της ακαδημαϊκής φοιτητικής ζωής.

Για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος αυτών των προκλήσεων, το έργο αυτό συμβάλλει στη διευκόλυνση της συμμετοχής των αθλητών υψηλού επιπέδου στις πανεπιστημιακές σπουδές και την συνδυασμένη διαχείριση αθλητισμού και εκπαίδευσης σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Πολύ συχνά, η στήριξη που παρέχεται στους αθλητές στερείται επίσημων ρυθμίσεων ειδικά για αυτούς και οι όποιες πρωτοβουλίες περιέχουν μόνο έναν περιορισμένο αριθμό συμφωνιών με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα εκπαιδευτικά συστήματα σε ολόκληρη την ΕΕ δεν φαίνεται να προσαρμόζονται με ευκολία στις ανάγκες των αθλητών, καθώς οι άνθρωποι του αθλητισμού εκφράζουν συνολικά την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία, ελαφρύτερες συνθήκες μελέτης και καλύτερη συμβουλες για την επιτευξη της.

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι απαιτήσεις και να υποστηριχθεί μια ισχυρότερη δομή που να παρέχει στους αθλητές δίκαιη πρόσβαση και σε αθλητικούς αγώνες και στην αγορά εργασίας, πρέπει να υπάρχει μια ισχυρότερη σχέση με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η ενισχυμένη συνεργασία και ο διαρθρωμένος διαλόγος μεταξύ των αθλητικών οργανώσεων και του ακαδημαϊκού κόσμου θα μπορούσε να οδηγήσει στην εισαγωγή μικρών αλλαγών που θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικά θετικά αποτελέσματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Ως εκ τούτου, προβλέπουμε οτι η ενεργή προώθηση θα δημιουργήσει, θα ενισχύσει και θα διατηρήσει την αύξηση της συνεργασίας της εκπαίδευσης και του αθλητισμού σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να είναι ανοικτά για αλλαγή και θα πρέπει να συνεπικουρούνται με κατευθυντήριες αρχές και, ενδεχομένως, διαρθρωτικές αλλαγές για να είναι σε θέση να αναπτύξουν φιλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον για φοιτητές. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τη θέση για την αποτελεσματική διαπραγμάτευση και την εφαρμογή των αρχών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους αθλητές να διεκδικήσουν την εκπλήρωση των φιλοδοξιών της διπλής σταδιοδρομίας τους. Ένα ευρύτερο δίκτυο θα μπορούσε να προσδιορίσει και να προωθήσει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες των αθλητών φοιτητών και να ενισχύσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εν κατακλείδι, το έργο αυτό αναζητά να αναπτύξει μια συνεργασία στον τομέα της διπλής σταδιοδρομίας για τους φοιτητές-αθλητές, με την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός προγράμματος Αθλητικής Κηδεμονίας, έτσι ώστε να μπορούν τα ατομα αυτά να συνδυάσουν τις σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις αθλητικές διοργανώσεις. Ο απώτερος στόχος είναι να διευκολυνθεί, μέσω της Αθλητικής Κηδεμονίας, η ένταξη των αθλητών μέσα στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου, διατηρώντας παράλληλα την αθλητική τους απόδοση. Η υλοποίηση του έργου αυτού θα συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της ποιότητας της χρηστής διακυβέρνησης στον τομέα του αθλητισμού, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή ανάπτυξη των μαθητών-αθλητών και του αθλητικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των προπονητών, δασκάλων και καθηγητών.

>> Καινοτόμες πτυχές του έργου

Τα Πανεπιστήμια παρέχουν διαφορετικούς τύπους υποστήριξης για την ελίτ των αθλητών τους. Έχουμε εντοπίσει τρεις κύριους τομείς στήριξης: τον ακαδημαϊκό, τον αθλητικό, αλλά και εκεινον που σχετίζεται με τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας μετα τον αθλητισμό.

  • Ακαδημαϊκή υποστήριξη: Εκτεταμένα χρονικά όρια εξάμηνου. Ατομικά χρονοδιαγράμματα μελέτης. Εναλλακτική πρόσβαση στην παράδοση των μαθημάτων. Ατομική διδασκαλία.
  • Αθλητική υποστήριξη: Υποτροφίες.Επαγγελματικές υπηρεσίες υποστήριξης.Υποδομές, Ανάπτυξη του κορυφαίου αθλητισμού. Προγράμματα.
  • Σταδιοδρομία μετά τον αθλητισμό: Υποτροφίες σπουδών. Εισαγωγή νέων προγραμμάτων. Υπηρεσίες διαχείρισης του τρόπου ζωής.

Όπου υπάρχουν τέτοιες ακαδημαϊκές διατάξεις, οι μαθητές-αθλητές μπορούν να επωφεληθούν από μια σειρά από υπηρεσίες, όπως η εναλλακτική πρόσβαση στην παράδοση των μαθημάτων για παράδειγμα μέσω e-learning ή εξ αποστάσεως μάθηση, να συντονίζουν το προσωπικό τους χρονοδιάγραμμα, που τους επιτρέπει να ξεπερνούν τις αθλητικές δεσμεύσεις τους και να έχουν άλλες παραχωρήσεις, όπως η ευελιξία στις απαιτήσεις για την εισαγωγή τους σε μαθήματα και την άδεια να παραστούν σε camp προετοιμασίας και αγώνες κατά τη διάρκεια του ακαδημαικου εξαμήνου. Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα Πανεπιστήμια δεν έχουν αναγνωρίσει αυτές τις αυξανόμενες ανάγκες και οι μορφές παροχής προς τους σπουδαστές-αθλητές διαφέρουν πολύ σε όλη την Ευρώπη.

  • Ορισμένα πανεπιστήμια έχουν κάνει σημαντικές βελτιώσεις στην κάλυψη των αθλητικών αναγκών κορυφαίων αθλητών. Με σημαντικές επενδύσεις σε κορυφαίες αθλητικές εγκαταστάσεις και τον συντονισμό με τις αθλητικές οργανώσεις να αναπτύξουν αθλητικά προγράμματα, θα καταστεί δυνατό για τους κορυφαίους αθλητές να αντιμετωπίσουν τις αθλητικές και ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους πιο αποτελεσματικά.
  • Κάποια πανεπιστήμια επίσης, κοιτούν πέρα από την άμεση αθλητική σταδιοδρομία των κορυφαίων αθλητών και επενδύουν σε νέα ακαδημαϊκά προγράμματα, αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντα πρώην αθλητών υψηλού επιπέδου καθώς και τα αιτήματα της αγοράς εργασίας.

Άλλα πανεπιστήμια προσφέρουν υποτροφίες εκπαίδευσης ειδικά για πρώην επαγγελματίες αθλητές που επιθυμούν να αρχίσουν ή να συνεχίσουν σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η πρόθεση των εταίρων της κοινοπραξίας, μέσω αυτού του προγράμματος είναι να ενσωματωθούν όλες αυτές οι συστάσεις και οι ορθές πρακτικές σε ένα ενιαίο πρόγραμμα " Αθλητικής Κηδεμονίας». Ο αθλητισμός υψηλού επιπέδου αποτελεί αθλητική αριστεία και ως εκ τούτου θεωρείται ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον για την ΕΕ και την κοινωνία, όχι μόνο ως εκπροσώπηση της εκάστοτε πλευράς, αλλά και για την αδιαμφισβήτητη επίδραση της προώθησης της σωματικής δραστηριότητας και τις αξίες που συνδέονται με αυτήν. Ωστόσο, για να επιτευχθεί κ’ατι τέτοιο, η αθλητική επιτυχία θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ακαδημαϊκή, κοινωνική και εργασιακή επιτυχία. Πιστεύουμε ότι αυτή η διπλή επιτυχία, επαγγελματική και αθλητική, ενισχύει την αθλητική αριστεία και εξασφαλίζει τις θετικές επιπτώσεις της στην κοινωνία. Η επιλογή των αθλητών υψηλού επιπέδου, είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς και έντονης προετοιμασίας και αφοσίωσης, που συχνά εμποδίζει την κατασκευή εναλλακτικών σχεδίων ζωής που θα επιτρέψει στους αθλητές, επαρκή κοινωνική και εργασιακή ένταξη. Υπό αυτήν την έννοια θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι το έργο μας προορίζεται για τους αθλητές υψηλού επιπέδου που ειναι ταυτόχρονα και φοιτητές του Πανεπιστημίου, προσπαθόντας να ανταπόκριθει σε ορισμένες από τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της προπόνησης τους. Ως εκ τούτου, με βάση την παραπάνω ανάλυση, το έργο μας προκρίνει τα εξής θέματα:

  • Να επιβεβαιώσει τη σημασία της στήριξης σε φοιτητές και της ακαδημαϊκής υποστήριξης που λαμβάνουν από το προσωπικό, οπως επισης και του έργου της καθοδήγησης (mentoring) η της αλληλοδιδασκαλιας (peer tutoring) που θα πρέπει να αναγνωριστεί στο ανώτατο επίπεδο διαχείρισης.
  • Στο πλαίσιο του συνδιασμού εκπαίδευσης και προπόνσησης, οφείλει να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός- καθοδηγητής που να μπορεί να κατευθύνει τους σπουδαστές-αθλητές στον κατάλληλο φορέα παροχής υπηρεσιών τόσο στα αθλήματα όσο και στην εκπαίδευση και τους βοηθά να παρακολουθούν την εκπαιδευτικής διαδικασίας τους και συνεργάζονται μαζί του για την επίλυση των προβλημάτων που προκαλούνται από το συνδυασμό εκπαίδευσης και αθλητισμού.
  • Ο σύμβουλος θα πρέπει να υποστηρίζεται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από το προσωπικό του πανεπιστημίου, προπονητές και καθηγητές, καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ESTPORT, ανατρέξτε στο βίντεο της επισκόπησης του project μας

Πλοήγηση