Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Προγράμματος ΕSTPORT

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του προγράμματος ERASMUS +, και των κεφαλαίων της ΕΕ για τον Αθλητισμό,τη Νεολαία και τον Εθελοντισμό, η κοινοπραξία έξι ευρωπαϊκών χωρών αναπτύσσει ένα πρόγραμμα με την ονομασία «Ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλου Ευρωπαϊκής Αθλητικής Κηδεμονίας για τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών» - ESTPORT

Το έργο έχει εγκριθεί το 2014 με αριθμό 557204-ΕΡ-1-2014-1ES-SPO-SCP, και απαντά σε έναν από τους τρεις γενικούς στόχους της ΕΕ για την προώθηση και την υποστήριξη της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό και τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών.

Οι κύριες πολιτικές της ΕΕ στον τομεα του αθλητισμού (Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό 2007, Ανακοίνωση σχετικά με τον αθλητισμό το 2011, Πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό 2011-2014 και για το νέο χώρο εργασίας στον αθλητισμό 2014+) όλα ορίζουν τις ακόλουθες προτεραιότητες στο θέμα της διπλής καριέρας:

 • Παροχή κατάρτισης «διπλής σταδιοδρομίας» για νέους αθλητές και αθλήτριες και να παρέχει υψηλής ποιότητας τοπικά κέντρα κατάρτισης που θα προασπίζουν τα ηθικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά τους συμφέροντα (Λευκή Βίβλος).
 • Εξασφάλιση ότι προσφέρεται στους νέους αθλητές υψηλού επιπέδου ποιοτική εκπαίδευση, παράλληλα με την αθλητική τους εκπαίδευση, όπως και ανάπτυξη ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμων για το συνδυασμό αθλητικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης (Ανακοίνωση).
 • Εκπόνηση πρότασης Ευρωπαικών οδηγιών με θέμα «διπλή σταδιοδρομία» που αποσκοπούν στη διασφάλιση ότι οι νέοι αθλητές λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση, παράλληλα με την αθλητική κατάρτισή τους (πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ).

Ως εκ τούτου, ο ειδικός στόχος του έργου μας στο ESTPORT είναι να αναπτυχθεί, να μεταφερθεί και να εφαρμοστεί ένα καινοτόμο «πρόγραμμα της ΕΕ για την Αθλητική Κηδεμονία» σε διάφορα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, με τη συμμετοχή δημόσιων αρχών, οργανώσεων που σχετίζονται με τον αθλητισμό και εκπαιδευτικών φορέων, ως βασικών παραγόντων για την επίτευξη των Οδηγιών της ΕΕ σχετικά με την Διπλή Σταδιοδρομία για Αθλητές.

Το πρόγραμμα ESTPORT αναπτύσσει μια συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού μεταξυ φοιτητών και επαγγελματιών αθλητών και τη δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των πανεπιστημίων που συμμετέχουν και άλλων μερών που σχετίζονται με την ανάπτυξη του αθλητισμού, συνδέοντας τα σε ένα «φροντιστήριο» αθλητών ώστε να μπορούν οι ίδιοι να συνδυάσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Αυτό το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού μοντέλου «Αθλητικής Κηδεμονίας» στα Πανεπιστήμια που θα επιτρέψει σε υψηλού επιπέδου φοιτητές-αθλητές να αναπτύξουν περαιτέρω τη διπλή σταδιοδρομία τους σε όλη την Ευρώπη. Ο απώτερος στόχος του προγράμματος συνεπώς είναι να διευκολύνει, μέσω της Αθλητικής Κηδεμονίας, την ένταξη των αθλητών μέσα στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου, διατηρώντας τις επιδόσεις της αθλητικης τους σταδιοδρομίας.

>> Οι δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος ESTPORT είναι τα εξής:
 • Ανάπτυξη Ομάδων Δικτύου σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των εταίρων του έργου, που σχετίζονται με το θέμα «Αθλητική Κηδεμονία» που καλύπτεται από το πρόγραμμα. Το δίκτυο θα φέρει σε επαφή τους μαθητές / αθλητές, προπονητές, καθηγητές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις αθλητικές αρχές και οργανώσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Το δίκτυο θα λειτουργήσει ως φόρουμ για τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών.
 • Ανάπτυξη μιας συγκριτικής μελέτης και ανάλυσης της κατάστασης σχετικά με τους ακαδημαϊκούς και αθλητικούς κανονισμούς που εφαρμόζονται από τα Πανεπιστήμια για τους μαθητές-αθλητές
 • Ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος «Αθλητική Κηδεμονίας», με τη μορφή ενός εγχειριδίου το οποίο θα συνδυάζει τη μεθοδολογία, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις συστάσεις και τα συμπεράσματα
 • Εφαρμογή του προγράμματος Αθλητικής Κηδεμονίας σε τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο
 • Ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος «Αθλητική Κηδεμονίας», με τη μορφή ενός εγχειριδίου το οποίο θα συνδυάζει τη μεθοδολογία, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις συστάσεις και τα συμπεράσματα
 • Επικύρωσης του προγράμματος Αθλητικής Κηδεμονίας, υπό την εποπτεία του εταίρου του έργου, Europa Community από το Ηνωμένο Βασίλειο
 • Οργάνωση και ανάπτυξη 4 εργαστήρίων σε θέματα Διπλής Σταδιοδρομίας και Αθλητικής Κηδεμονίας. Το κοινό-στόχος θα κυμαίνεται από φοιτητές-αθλητές και προσωπικό αθλητικών σχολών εως και δημόσιες αρχές και άλλους αθλητικούς παράγοντες
 • Διάδοση των δράσεων, των αποτελεσμάτων και τών τελικων προιόντων του προγράμματος.

Θα θέλαμε να καλέσουμε όλους τους αθλητικούς φορείς στην Ευρώπη να μας στηρίξουν στην ανάπτυξη του νέου μας προγράμματος ESTPORTγια την Αθλητική Κηδεμονία για αθλητές

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας για να ακολουθήστε τις δραστηριότητες του έργου μας και μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας και τις καλές πρακτικές.

Η ομάδα ESTPORT

Πλοήγηση